Chrámy

Historie Bali, kulturního klenotu v Indonésii

Historie Bali je charakteristická míšením lidí a kultur z různých částí Asie. Od 16. století pronikal na Bali také vliv evropské kultury. Po druhé světové válce se Bali stalo součástí Indonésie, svou kulturní a náboženskou výjimečnost si však udrželo do dnes. Kromě jediného hinduistického ostrova v rámci Indonésie je Bali také největší turistickou destinací v zemi.

Bali – hinduistický ostrov v muslimské Indonésii

Mapa Indonésie s vyznačeným ostrovem Bali

Bali je jedním z více než 17 000 indonéských ostrovů. Nachází se východně od Jávy a obývá jej čtyři miliony lidí. Balijská kultura byla již od 1. století n.l. silně ovlivněna Indií, Čínou a převážně hinduismem. Ve 14. století se Bali stalo kolonií hinduistické říše Majaphait sídlící na východní Jávě. Po rozpadu impéria se na Bali ustanovilo několik samostatných hinduistických království. Od poloviny 19. století bylo Bali nizozemskou kolonií. Po druhé světové válce nastal konec koloniální nadvlády Nizozemců a Bali se stalo součástí Indonésie. Bali je v rámci muslimské Indonésie jediným ostrovem s majoritní hinduistickou populací – 83,5% balijské populace se řadí mezi hindy (zdroj Wikipedia/Bali).

Balijský hinduismus

Balijské hinduistické kostýmy

Hinduismus je původem indické náboženství. Balijský hinduismus se po několik staletí vyvíjel samostatně, proto má určitá specifika:

  • Vesmír rozděluje na tři vrstvy: Nebe neboli suarga (příbytek Bohů), buwah (pozemský svět lidí) a peklo neboli bhur. Tato trojice odpovídá lidskému tělu hlava – tělo – chodidla.
  • Věří v jednoho boha Sang Hyang Widhi, který se však zjevuje v různých podobách a proto kromě uctívání trojice Šima, Brahmá a Višnu uctívá další božstva – například Boha Slunce nebo bohyni smrti Durgu.
  • Uctívání všudypřítomných bohů vysvětluje nespočet hinduistických chrámů a svatyň, které lze na Bali najít na každém kroku.
  • Balijci věří v nadpřirozené bytosti, které obývají ostrov. Denně proto do svatyň a chrámů přináší tzv. oběti – misky z palmových listů s rýží, květy, vonnými tyčinkami a drobným jídlem. Tyto oběti jsou na Bali vidět doslova všude, kolikrát i na zemi před balijským obydlím, obchodem či hotelem (zdroj 1 a 2).

Typické balijské obětinky. Uvidíte je před každým obchodem, v domácnostech, prostě všude.

Klasický balijský ceremoniál. Každá vesnice jej má v jiný den. Uctívají se duchové předků nebo bohové.

Chrám Bedugul je na jezeře a patří k nejkrásnějším

Počátky dějin

Bali bylo poprvé osídleno 2000 před Kristem. Lidé sem migrovali z jižní Číny a Oceánie. V pravěké době na Bali existovalo devět hinduistických sekt: Pasupata, Bhairawa, Siwa Shidanta, Waisnawa, Bodha, Brahma, Resi, Sora and Ganapatya. První zmínka o státotvorném systému pochází z roku 914 n.l., kdy se zmiňuje král Sri Kesari Warmadewa. Dynastie Warmadewa vládla Bali po tři staletí.

Tato doba je charakteristická vlivem indické, čínské a převážně hinduistické kultury. Poprvé se zmiňuje název ostrova Bali Dwipa. Lidé vynalezli zavlažovací systém subak pro pěstování rýže. Některé náboženské a kulturní tradice praktikující se do dnes mají počátky v tomto období (zdroj zde).

Bali –  od jávské kolonie po nizozemskou

Roku 1343 ustanovila hinduistická říše Majapahit na východní Jávě Balijskou kolonii. Po rozpadu impéria v 15. století nastalo masivní přesídlování hinduistických intelektuálů a umělců z Jávy na Bali. Na Bali se ustanovilo několik samostatných hinduistických království, což přispělo k vytvoření balijské národní identity, kultury a ekonomiky.

Indonésie jako nizozemská kolonie

Evropský vliv na Bali proniká od 16. století. Roku 1597 na Bali připlul nizozemský objevitel Cornelis de Houtman. Ustanovení Nizozemské Východoindické společnosti roku 1602 se stalo živnou půdou pro pozdější koloniální nadvládu Holanďanů nad celým územím dnešní Indonésie. Vliv Společnosti je v regionu patrný od 40. let 18. Století. Během následujících sedmdesáti let Nizozemci několikrát na Bali intervenovali. Definitivní nadvládu nad ostrovem získali po rozpadu dynastie Majapahit v roce 1908. Nizozemská nadvláda nad Bali byla méně propracovaná než nadvláda nad ostatními částmi Indonésie. Z tohoto důvodu si Bali i během koloniálních let uchovalo svou kulturní a náboženskou identitu.  

Druhá světová válka

Bali v období druhé světové války

Během druhé světové války bylo Bali okupováno imperiálním Japonskem. Během této okupace trvající od roku 1942 Japonsko ustanovilo balijskou Armádu svobody bojující proti Nizozemí. Po porážce Japonska v roce 1945 se na celé území Indonésie vrátili Nizozemci. Balijci měli dost nadvlád cizích národů, a tak se začali bouřit, což vyústilo v Bitvu u Marga v listopadu 1946. Balijská armáda byla poražena povstání tvrdě potlačeno (zdroj baliglory.com).

Nezávislost Indonésie

Nezávislá Indonésie byla vyhlášena 29. Prosince 1949. Nizozemci území oficiálně opustili a prvním guvernérem Bali se stal Anak Agung. Bali se stalo jedním z 17 000 indonéských ostrovů.

Současnost

v 50. a 60. letech nastal rozpor mezi příznivci a odpůrci tradičního kastovního systému. Tento celonárodní konflikt vyústil ve změnu indonéského prezidenta a vlády. Nová vláda navázala styky se západními zeměmi a obnovila balijský turismus, jehož kořeny sahají do 30. let 20. století. Vzestup turismu zvýšil životní úroveň na ostrově. V roce 2002 došlo v nejrušnějším turistickém letovisku na ostrově k teroristickému atentátu, při němž zahynulo 200 lidí. Následkem bylo snížení počtu turistů a tím pádem i finančních prostředků pro ostrov, viz Wikipedia.

Závěrem

Balijská kultura má v rámci Indonésie pevné místo a nic nenasvědčuje případné změně. V současné době turismus opět kvete, za rok 2016 ostrov navštívilo 4,5 milionu turistů. Nejpopulárnější turistické destinace jsou Kuta, chrám Tanah Lot a pláž Pandawa Beach (zdroj coconuts.co).

Štítky: , , ,

 
Uloženo dne 24.6.2017. Rubrika Chrámy. Komentářů: 0.

Autorem článku je Pavla Kolaříková

Jsem v Indonésii na Jávě, kde učím děti anglicky. Hodně lidí se mě ptá na dojmy (díky všem za podporu) a tak o svých zážitcích píšu. Kromě Jávy jsem procestovala hinduistický ostrov Bali.

K článku zatím nejsou komentáře. Buďte první, kdo napíše komentář :)

Přidejte svůj komentář